เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลทสำหรับพันสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท


 • EXP-501_โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  ชื่อสินค้า : เครื่องพันพาเลทอัตโนมัติ (Automatic Wrapping Machine) EXP-501 คุณสมบัติ : สำหรับพันสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ใช้งานคู่กับฟิล์มยืดพันพาเลทชนิด LLDPE ปกป้องสินค้าให้สะอาด...

 • EXP-108_โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  ชื่อสินค้า : เครื่องพันพาเลทอัตโนมัติ (Automatic Wrapping Machine) EXP-108 คุณสมบัติ : สำหรับพันสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ใช้งานคู่กับฟิล์มยืดพันพาเลทชนิด LLDPE ปกป้องสินค้าให้สะอาด...

 • CST204_โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  ชื่อสินค้า : เครื่องพันพาเลทกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Wrapping Machine) CST204 คุณสมบัติ : สำหรับพันสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ใช้งานคู่กับฟิล์มยืดพันพาเลทชนิด LLDPE ปกป้องสินค้า...

 • EXP-630_โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  ชื่อสินค้า : เครื่องพันพาเลทแบบหุ่นยนต์ (Robot Pallet Wrapping Machine) คุณสมบัติ : สำหรับพันสินค้าที่วางอยู่บนพาเลท ปกป้องสินค้าให้สะดาก ปราศจากฝุ่นและน้ำ ห่อหุ้มสินค้าให้ปลอดภั...
Visitors: 126,280