Stretch Wrapping Machine


ชื่อสินค้า  :  PW-Model

 

คุณสมบัติ  :  

 

การใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานแพ็คกิ้งชนิดต่างๆ ใช้งานคู่ฟิล์มยืดพันพาเลทกับชนิด LLDPE วิธีการใช้งาน คือ นำชิ้นงานที่ต้องการแพ็คกิ้งไว้ด้านบนแท่นวาง ใช้ไฟ 220V. เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน
               มีปุ่มควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่อง นำฟิล์มพันพาเลทยึดกับชิ้นงานที่ต้องการแพ็คกิ้งและตั้งค่ากดปุ่มการทำงาน เครื่องจะทำการแพ็คกิ้งและยืด ฟิล์มด้วยระบบอัตโนมัติเมื่อครบจำนวนรอบที่สั่งงาน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 70,296