Stretch Wrapping Machine

 ชื่อสินค้า 

PW-Model

 

คุณสมบัติ 

 

การใช้งาน

ใช้สำหรับงานแพ็คกิ้งชนิดต่างๆ ใช้งานคู่ฟิล์มยืดพันพาเลทกับชนิด LLDPE วิธีการใช้งาน คือ นำชิ้นงานที่ต้องการแพ็คกิ้งไว้ด้านบนแท่นวาง ใช้ไฟ 220V.  เป็นตัวขับ  เคลื่อนการทำงาน มีปุ่มควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่อง  นำฟิล์มพันพาเลทยึดกับชิ้นงานที่ต้องการแพ็คกิ้งและตั้งค่ากดปุ่มการทำงาน เครื่องจะทำการแพ็คกิ้งและยืด  ฟิล์มด้วยระบบอัตโนมัติเมื่อครบจำนวนรอบที่สั่งงาน

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 51,009