Corner Guard/ฉากเข้ามุม


  • รวมฉาก-2.png
    ชื่อสินค้า : ฉากพลาสติก ขนาด : มี 2 แบบ ดังนี้- แบบเหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว * 1.5 นิ้ว สีดำ- แบบครึ่งวงกลม ขนาด 2 นิ้ว * 3 นิ้ว สีดำ คุณสมบัติ :ช่วยกันกระแทก การใช้งาน :ใช้สำหรับเข้ามุ...

  • ฉากกระดาษ.png
    ชื่อสินค้า : ฉากกระดาษ ขนาด : สามารถสั่งตามไซส์ที่ต้องการได้ คุณสมบัติ : - ป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการกระแทกระหว่างขนส่ง- ป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการใช้สายรัดพลาสติกรัดผลิตภั...


 

Visitors: 63,462