ฉากพลาสติก (Plastic Corner Guard )

ชื่อสินค้า : ฉากพลาสติก (Plastic Corner Guard)

มี 2 ขนาด :

  • แบบเหลี่ยม 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว สีดำ
  • แบบครึ่งวงกลม 2 นิ้ว x 3 นิ้ว สีดำ

คุณสมบัติ : ป้องกันการรัดของสายรัด

การใช้งาน : สำหรับเข้ามุมสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าจากการรัดของสายรัดพลาสติก หรือสายรัดเหล็กพืด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 114,761