อุปกรณ์พันฟิล์มใช้มือ

เครื่องมือสำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพันฟิล์มยืดพันสินค้า


 • W110 โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  W110

 • W913_โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  W913อุปกรณ์พันฟิล์มใช้มือ

 • W240_โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  W240

 • WL213 โลโก้ดำพื้นหลังขาว.png
  WL213แกนสำหรับฟิล์มไม่มีแกน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 126,280