อุปกรณ์พันฟิล์มใช้มือ


เครื่องมือสำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพันฟิล์มยืดพันสินค้า


  • W110.png
    W110

  • W520.png
    W520อุปกรณ์พันฟิล์มใช้มือ ด้ามจับเป็นพลาสติกใช้งานสะดวก

  • W565.png
    W565จุกพลาสติกสำหรับใส่แกนฟิล์ม 3 นิ้ว
Visitors: 70,294