รถเข็นใส่สายรัด/Cart Dispenser

 

ชื่อสินค้า

 

CA242HS

คุณสมบัติ
Core size: 200 mm.
Max.strap width: 40 mm.
Max.face coil: 200 mm.
Disc outer dia.: Metal 495 mm.
Coil winding: O
Wheel type: 8" rubber w/steel center
Assembled: Semi
การใช้งาน

 

 


 

 

ชื่อสินค้า CA400HS
คุณสมบัติ
Core size: 400 mm.
Max.strap width: 51 mm.
Max.face coil: 90 mm.
Disc outer dia.: Metal 710 mm.
Coil winding: R/O
Wheel type: 8" rubber w/steel center
Assembled: Fully
การใช้งาน  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 51,009