กิ๊บสังกะสี/เหล็ก (Steel Seal)

ชื่อสินค้า  :  กิ๊บเหล็ก (Steel Seal)

คุณสมบัติ :


การใช้งาน  :  เหมาะกับการรัด กระสอบปูน อิฐ กระเบื้อง กล่องบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
               เพื่อเพิ่มความหนาแน่นและช่วยปกป้องสินค้าให้ขนส่งถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 95,636